H37

H37

Tachometr Smith Jawa 579, Libeň, Švéd, použitý od cena: 2000,-Kč do 5000-Kč (dle stavu)