H37

H37

Tachometr Smith Jawa 579, Libeň, Švéd, použitý od cena: 1500,-Kč do 4000-Kč (dle stavu)